Iščemo logotip projekta

Vabilo na natečaj za oblikovanje logotipa projekta Tekstilnica

Društvo Ekologi brez meja in Zadruga Dobrote v okviru projekta Tekstilnica organiziramo natečaj za oblikovanje logotipa projekta. K sodelovanju vabimo vse zainteresirane prijavitelje s ciljem pridobiti idejne rešitve za logotip projekta Tekstilnica, ki bo čim bolj zajel poslanstvo projekta ter bo hkrati prepoznaven in nezamenljiv.

Ker smo prepričani, da je med vami veliko ustvarjalnega potenciala, vas vabimo k sodelovanju na natečaju.

Namen projekta Tekstilnica je ozaveščanje javnosti o pomenu ločenega odlaganja tekstilnih odpadkov, vzpostavitev učinkovitega sistema zbiranja in predelave rabljenega tekstila in razvoj zaposlitvenih možnosti in zelenih delovnih mest za ranljive ciljne skupine, ki so zaradi svojega statusa pomaknjene na rob zaposlitvenih možnosti. Logotip naj torej idejno zaokroža ukvarjanje s tekstilom (zbiranje, predelava, izdelava izdelkov), zaposlovanje težje zaposljivih, socialno podjetništvo, ekologija, odnos do okolja, preprostost ter domačnost.

Avtor najboljšega logotipa po izboru komisije bo pozvan k izdelavi grafičnih rešitev aplikacij izbranega logotipa na materialih projekta: dopis, plakat, nekaj spletnih pasic in etiketa za izdelke; in pripravi le-teh za tisk oziroma izdelavo, za kar bo imel na voljo 14 dni časa po prejetem obvestilu o izboru. Ob predložitvi vseh teh dogovorjenih rešitev bo naročnik avtorju izbranega natečajnega predloga podelil denarno nagrado v znesku 500,00 bruto.

Natečaj traja od 4. marca 2013 do 18. marca 2013.

Razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije:

E: ursa.dolinsek@ocistimo.si

Komentiraj