Pa ga imamo – logotip!

Razglasitev zmagovalca natečaja za logotip projekta Tekstilnica

Natečaj za logotip projekta Tekstilnica, ki je potekal med 4. in 18. marcem 2013, je zaključen. Komisija je izmed 37 prispelih predlogov izbrala logotip, ki po njenem mnenju idejno najboljše predstavlja projekt. Avtor zmagovalne ideje je Luka Mancini.

Natečaj je bil namenjen vsem zainteresiranim, njegov cilj pa je bil pridobiti idejne rešitve logotipa projekta Tekstilnica, katerega partner sta Društvo Ekologi brez meja in Zadruga Dobrote, ki bi čim bolj zajel poslanstvo projekta ter bil hkrati prepoznaven in nezamenljiv. Namen projekta Tekstilnica je ozaveščanje javnosti o pomenu ločenega odlaganja tekstilnih odpadkov, vzpostavitev učinkovitega sistema zbiranja in predelave rabljenega tekstila ter razvoj zaposlitvenih možnosti in zelenih delovnih mest za ranljive ciljne skupine, ki so zaradi svojega statusa pomaknjene na rob zaposlitvenih možnosti.

Na natečaj je v predpisanem roku prispelo 37 predlogov. Komisija v sestavi: Urša Zgojznik (Društvo Ekologi brez meja), Matej Mohorko (Zadruga Dobrote) in Urša Dolinšek (Društvo Ekologi brez meja) je imela težko nalogo, saj je morala izmed vseh prispelih predlogov izbrati tistega, ki idejno najbolj zaokroža ukvarjanje s tekstilom (zbiranje, predelava, izdelava izdelkov), zaposlovanje težje zaposljivih in socialno podjetništvo, ekologijo in odnos do okolja ter preprostost in domačnost. Komisija je na koncu izbrala logotip, ki se je po njenem mnenju najbolj približal tej ideji. Pri ocenjevanju je prispele predloge vrednotila po naslednjih kriterijih: lahka prepoznavnost in nezamenljivost, likovna čistost in razumljivost, izvirnost, povezanost ideje s tekstilom, ekologijo in socialno noto projekta ter uporabnost.

Zmagovalni logotip je izdelal avtor Luka Mancini, ki bo pozvan k izdelavi tudi nekaj osnovnih grafičnih rešitev aplikacij izbranega logotipa na materialih projekta, za kar bo prejel denarno nagrado v vrednosti 500,00 bruto in možnost nadaljnjega sodelovanja pri oblikovanju celostne grafične podobe projekta proti dodatnemu plačilu. Čestitamo!

Partnerji projekta Tekstilnica se najlepše zahvaljujemo tudi vsem drugim sodelujočim avtorjem pri natečaju, prav vsakega vašega predloga smo se razveselili, a žal smo na koncu morali izbrati le enega. Želimo vam veliko dobrih idej tudi v prihodnje in upamo, da se kdaj v prihodnosti spet srečamo!

Ekologi brez meja in Zadruga Dobrote

Razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije:

E: ursa.dolinsek@ocistimo.si

Komentiraj