Opis projekta

V projektu TEKSTILNICA nadgrajujemo in nadaljujemo aktivnosti, ki smo jih izvajali v projektu Tovarna dela Tekstil.

Namen projekta:

  • osveščanje javnosti o pomenu ločenega odlaganja tekstilnih odpadkov,
  • vzpostavitev učinkovitega sistema zbiranja in predelave rabljenega tekstila,
  • razvoj zaposlitvenih možnosti in zelenih delovnih mest za ranljive ciljne skupine, ki so zaradi svojega statusa pomaknjeni na rob zaposlitvenih možnosti.

Cilji projekta:

  • usposobiti in zaposliti večje število oseb iz skupine težje zaposljivih nad 50 let, predvsem žensk,
  • nadgraditi zaposlitveno jedro socialnega podjetništva na področju zelenih delovnih mest in storitvenih dejavnosti primernih za delo težje zaposljivih oseb,
  • vzpostaviti ekonomsko vzdržen sistem in ponudbo produktov in storitev za trg,
  • zmanjšati količino odpadkov skozi zbiranje, sortiranje, predelavo rabljenega tekstila,
  • zmanjšati nebrzdano porabništvo in spodbuditi zavedanje o uporabnosti / vrednosti rabljenega tekstila in promocija uporabe rabljenih oblačil,
  • zmanjšati onesnaževanje s plastičnimi vrečkami skozi ozaveščanje javnosti in promocijo uporabe nakupovalnih vrečk iz blaga narejenih v okviru projekta,
  • vzpostaviti dolgoročno partnerstvo med neprofitnimi organizacijami socialnega podjetništva in okoljevarstva, z lokalnimi skupnostmi in izobraževalnimi institucijami ter podjetji.