Pomen zbiranja in ponovne uporabe tekstila

Pomen zbiranja rabljenega tekstila

V Slovenijo vsako leto uvozimo veliko ton oblačil in hišnega tekstila. Leta 2006 je bilo uvoženih nekaj več kot 18.000 ton (domača proizvodnja ni vključena), kar predstavlja 9 kg na osebo.  Istega leta je bilo v Sloveniji le 1.114 ton ločeno zbranih odpadnih oblačil in tekstilij, kar je nekaj več kot ½ kg na osebo. To pomeni, da je velika večina odpadnih oblačil in tekstila najverjetneje končala na odlagališčih med mešanimi komunalnimi odpadki.

Med možnimi razlogi za tako nizek odstotek ločeno zbranih odpadnih oblačil in tekstila so:

 • preslaba organiziranost zbiranja oblačil in tekstila,
 • nizka osveščenost prebivalcev,
 • nizke cene tekstila (novega in rabljenega),
 • pomanjkanje infrastrukture za sortiranje, dezinfekcijo in predelavo oblačil in tekstila.

Ločeno zbiranje, ponovna uporaba in predelava oblačil in tekstila ima številne prednosti:

 • prihranek surovin,
 • manj onesnaževanja okolja zaradi manjših potreb po proizvodnji primarnih vlaken (rastlinskih, živalskih in umetnih), ki zahtevajo ogromne količine vode, pesticidov, mineralnih gnojil in različnih kemikalij,
 • manj odloženega tekstila in oblačil na odlagališčih (prihranek prostora na odlagališču, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov – pri anaerobni razgradnji naravnih vlaken nastaja metan, ki je 21 krat močnejši povzročitelj segrevanja ozračja kot CO2),
 • nova delovna mesta.

Najpogostejši razlogi, zakaj ljudje želijo oddati rabljena oblačila:

 • želijo spremembo v načinu oblačenja,
 • oblačila niso več modna,
 • sezonska menjava oblačil (zimska, poletna in prehodna oblačila),
 • oblačila lastniku ne ustrezajo več (otroci prerastejo, sprememba teže, nosečnost, upokojitev, oblačila, ki so primerna le za enkratne dogodke…),
 • lastnik oblačil je umrl,
 • oblačila so poškodovana, obrabljena ali imajo madež, ki se ga ne da odstraniti.

Ponovna uporaba rabljenega tekstila

V okviru projekta Tekstilnica partnerji projekta organizirajo več različnih dogodkov, in sicer:

– zbiranje tekstila, obutve in modnih dodatkov s pomočjo mreže zabojnikov po občinah Slovenije

– zbiranje tekstila, obutve in modnih dodatkov na zbiralnih akcijah

– izmenjave oblačil

– delavnice

Na teh dogodkih se zbere ogromno tekstila, ki gre v ponovno uporabo v naslednjem vrstnem redu:

1. Lepo ohranjena in modna oblačila se izmenjajo na izmenjavah oblačil ali pa se podarijo v dobrodelne namene

2. Slabše ohranjena oblačila ali nemoderna oblačila se presortirajo in pripravljajo za nadaljnjo uporabo (namenjeno prodaji):

3. Neuporabna oblačila (popackana, strgana) pa žal zaenkrat romajo na odlagališče.

Partnerji projekta si prizadevajo tudi za vzpostavitev sistema reciklaže slabše ohranjenih in nemoderih oblačil v osnovno prejo oz. nit in predelavo v izolacijo.